Norske Stavkirker: Høre Stavkirke

I flere tiår nå har jeg lovet mine lesere et innlegg om stavkirker og endelig, etter lang ventetid, her er det: Den samme helgen som vi besøkte de gamle Leinekvernene dro vi også for å se noen stavkirker. Ettersom de alle ligger i nærheten av hverandre, tenkte vi: «Denne helgen har allerede utviklet seg til å bli en helg fylt med eldre, norsk, kulturhistorie, så hvorfor ikke gå for en overdose?» Så, jeg presenterer herved det første innlegget om norske stavkirker (hvis det blir for mye å lese for deg kan du nyte bildene):

Continue reading

Stave Churches in Norway: Høre Stave Church

For decades now I’ve promised my readers a post about Stave Churches and here it is: The same weekend that we visited the Ancient Grinding Mills at Leine, we also went to see some Stave Churches. Since they are all in the proximity, we figured: this has already turned out to be an “old Norwegian culture weekend, why not go for an overdose?” So, I hereby present the first presentation of Norwegian Stave Churches (if it’s too much to read for you, just enjoy the pictures):

Continue reading