Trollmors Vuggevise feat. RAH

“Troll Mom’s Lullaby” is a Swedish children’s song, written by Margit Holmberg (1912-1989). It’s about a troll mom who sings a lullaby with the words “Oajajajaj buff” to her eleven children, as they are the most beautiful words she knows. The song was first released in 1943.

«Trollmors vaggsång» er en svensk barnevise, skrevet av Margit Holmberg (1912–1989). Visa handler om en trollmor som synger ei vise med ordene «Oajajajaj buff» til sine elleve barn når de skal sove, ettersom de er de vakreste ordene hun kjenner til. Visa finnes under kategorien «lekevise» i Nu ska vi sjunga fra 1943, en sangbok for småskolen som har blitt brukt av flere generasjoner svensker. (Wikipedia)

Advertisements