Hawaij – spice blend from Yemen

חוויאג' - Hawaij spice mix

חוויאג’ – Hawaij spice mix

Hawaij – spice blend from Yemen – is a spice mixture that may be unusual for some palates. The following is a spice mix that came to Israel along with immigrants from Yemen, and it is widespread among yemenites in Israel. Although one in Israel can buy this spice mixture called Hawaij at any “shouk” (market), at more northern latitudes it will be hard to find – despite the fact that there excists shops offering a variety of spices. The closer you get to the Arctic Circle, the harder it seems to come around a well equipped spice shop. Therefore I choose to publish this recipe. Continue reading

Hawaij – krydderblanding fra Yemen

חוויאג' - Hawaij spice mix

חוויאג' - Hawaij spice mix

Hawaij – krydder blanding fra Jemen – er en krydderblanding som kan være uvanlig for endel ganer. Denne krydderblandingen kom til Israel med innvandrere fra Yemen, og den er utbredt blant yemenitter i Israel. Selv om man i Israel får kjøpt denne krydderblandingen, kalt Hawaij, på ethvert “shouk” (marked), så kan den, på nordligere breddegrader, være vanskelig å oppdrive – på tross av at vi har butikker som tilbyr et rikt utvalg av krydder.
Jo nærmere du kommer Polarsirkelen, dess vanskeligere synes det å komme over en velutstyrt krydderbutikk. Derfor velger jeg å publisere denne oppskriften. Continue reading