The sound of a wheel – Israeli music

The Polish-Jewish Maurycy Gottlieb's oil painting "Jews praying in synagogue on Yom Kippur" from 1878. Photo: Wikipedia

The Polish-Jewish Maurycy Gottlieb's oil painting "Jews praying in synagogue on Yom Kippur" from 1878. Photo: Wikipedia

Just thought I’d introduce some Israeli music. A great Israeli band, which unfortunately are no longer playing, called Shotei Ha’Nevua (sometimes also transcribed Shotey HaNevua) which means Fools of Prophecy. They played a lot of good songs, and in my opinion several that are better than this one that I’ll present here, but this one I is perhaps one of their most famous tunes.

I’ll try to translate the text but it is taken from the Kabbalahs “Sepher Zohar” which is a bit obscure and complicated. It is therefore difficult to make a correct translation, but I’ll do my best to re-write the text and convey and reproduce the literary qualities. Continue reading

Musikk fra Israel: Lyden av et hjul

Den polsk-jødiske Maurycy Gottliebs oljemaleri «Bedende jøder i synagogen på jom kippúr» fra 1878. Foto: Wikipedia.

Den polsk-jødiske Maurycy Gottliebs oljemaleri «Bedende jøder i synagogen på jom kippúr» fra 1878. Foto: Wikipedia.

Tenkte jeg skulle presentere litt israelsk musikk. Et glimrende israelsk band, som dessverre er oppløst, het Shotei Ha’Nevua (noen ganger også transskribert Shotey HaNevua) som betyr Profetiens Narrer (Fools of Prophecy). De spilte mange gode låter, og mange som er bedre enn denne, men den jeg skal presentere her er kanskje blant deres mest kjente.

Jeg forsøker å oversette teksten, men teksten er hentet fra Kabbalahens “Sefer Zohar”  og er litt obskur og innviklet. Det er derfor vanskelig å komme med en korrekt oversettelse, men jeg skal gjøre mitt beste for å gjendikte denne teksten og formidle og gjenskape de litterære kvalitetene. Continue reading