Ville Hester

The horses had a great view from their position up the hill: snow-covered mountains and lake.

The horses had a great view from their position up the hill: snow-covered mountains and lake.

Overskriften kan være misvisende da det er ganske åpenbart at hestene er ikke ville, men jeg liker tanken på ville hester og friheten de representerer – å løpe rundt med vinden i din manke (trivia: Visste du at buene til fioliner, bratsj og celloer blir strukket med hestehår?). Ifølge Wikipedia er ville hester nesten utdødd i denne verden og det er bare noen svært få som fortsatt lever på de mongolske steppene . Continue reading

Wild Horses

The horses had a great view from their position up the hill: snow-covered mountains and lake.

The horses had a great view from their position up the hill: snow-covered mountains and lake.

The headline can be misleading as it is quite obvious that the horses are not wild, but I really like the idea of wild horses and the freedom they represent – running around with wind in your mane (trivia: did you know that the bows of violins, violas, and cellos are strung with horsehair?). According to Wikipedia, wild horses are almost extinct in this world and there’s only a very few that still lives on the Mongolian steppes. Continue reading