Den indiske lysfestivalen Diwali

I et land hvor religion har stor innflytelse på folks liv, og hvor avguder, i deres utallige og varierte former, bestemmer ens skjebne og lykke, er det ikke overraskende å observere med hvilken glede og sterke følelser folket feirer disse gudene gjennom ymse festivaler. Continue reading

The Hindu Festival of Light: Diwali

In a country where religion has major influence on people’s lives, and the idols, in their many and varied forms, determines one’s destiny and happiness, it is not surprising to observe the happiness and strong feelings people show when celebrating these gods through various festivals. Continue reading