Svarte-Jesus fra Nazareth?

"Is it Obama? No, it's Little Black-Jesus of Nazareth."

"Er det Obama? Nei, det er lille Svarte-Jesus fra Nazareth."

Slik så han altså ut, Jesus fra Nazareth, ifølge bildet som henger i kirken til de etiopiske kristne i Det Hellige Lands evige hovedstad. Jesus var svart (så da er det oppklart).

Rett ved siden av svarte-Jesus, henger hvite-Jesus (slik vi kanskje er mer vant til å se han avbildet), Continue reading