Musikk fra Israel: Lyden av et hjul

Den polsk-jødiske Maurycy Gottliebs oljemaleri «Bedende jøder i synagogen på jom kippúr» fra 1878. Foto: Wikipedia.

Den polsk-jødiske Maurycy Gottliebs oljemaleri «Bedende jøder i synagogen på jom kippúr» fra 1878. Foto: Wikipedia.

Tenkte jeg skulle presentere litt israelsk musikk. Et glimrende israelsk band, som dessverre er oppløst, het Shotei Ha’Nevua (noen ganger også transskribert Shotey HaNevua) som betyr Profetiens Narrer (Fools of Prophecy). De spilte mange gode låter, og mange som er bedre enn denne, men den jeg skal presentere her er kanskje blant deres mest kjente.

Jeg forsøker å oversette teksten, men teksten er hentet fra Kabbalahens “Sefer Zohar”  og er litt obskur og innviklet. Det er derfor vanskelig å komme med en korrekt oversettelse, men jeg skal gjøre mitt beste for å gjendikte denne teksten og formidle og gjenskape de litterære kvalitetene. Continue reading