“Blur Aviv” is a series of photographs that plays on the feeling of the fuzzy, slightly surreal and hazy reality one can experience in Tel Aviv (and elsewhere). It is a commentary on the hustle and bustle of the big cities – caught in the morning hours, while the city is still asleep or is about to come to life. “Blur Aviv” is communicating the city’s rapid motion in a still image.

Enjoy the gallery. as you can see I also added three regular photos at the end.

«Blur Aviv» er en serie fotografier som spiller på følelsen av den slørete, lett surrealistiske og tåkete virkeligheten man kan oppleve i Tel Aviv (og andre storbyer). Det er en kommentar til storbyens mas og jag, men det er fanget i morgentimene, mens byen fremdeles sover – eller er i ferd med å våkne til liv. «Blur Aviv» kommuniserer byens raske bevegelse i et stillbilde.

Related posts and links: