Norske Stavkirker: Høre Stavkirke

I flere tiår nå har jeg lovet mine lesere et innlegg om stavkirker og endelig, etter lang ventetid, her er det: Den samme helgen som vi besøkte de gamle Leinekvernene dro vi også for å se noen stavkirker. Ettersom de alle ligger i nærheten av hverandre, tenkte vi: «Denne helgen har allerede utviklet seg til å bli en helg fylt med eldre, norsk, kulturhistorie, så hvorfor ikke gå for en overdose?» Så, jeg presenterer herved det første innlegget om norske stavkirker (hvis det blir for mye å lese for deg kan du nyte bildene):

Høre Stave Church

Høre Stavkirke

Nylig skrev jeg om de gamle Leinekvernene (innlegget er hittil kun tilgjengelig på engelsk: The Ancient Grinding Mills at Leine) som ikke ligger langt unna Høre stavkirke (ca. 15 minutters kjøring?) og, som jeg skrev i dette innlegget:

Detail from the entrance to Høre Stave Church

Detalj fra portrommet

«Leinesanden sies å ha vært stedet der ‘St. Olaf’ (Olaf II Haraldsson, Olav Den Hellige) med vold forsøkte å tvinge kristendommen på innbyggerne i Vang (Vang kommune). Når ‘St. Olaf’ tvang den nye troen over hodene på Norges befolkning, både lemlestet og myrdet de kristne mennene alle som nektet å godta den nye guden. I noen tilfeller stjal de også folks eiendom, slik at disse folkene fullt ut skulle forstå storheten og godheten til Jesus Kristus (senere stjal kristendommen også førkristne feiringer som jul og påske).»

Etter spredningen av kristendommen, begynte vikingene å bygge stavkirker basert på de teknikkene de allerede kjente til fra konstruksjon av båter og boligbygging, en teknikk som kombinerer kunst med treverk. Treskjæring er et glimrende eksempel på vikingekunsten som blomstret i Skandinavia fra ca 800-1050.

Vikingenes design vektla sammenfletting, slyngete former, vanligvis detaljerte dyr, ofte også folk. Ofte innlemmet vikingene legender i sin kunst. Stavkirkene er en særlig verdifull del av den norske arkitekturen og de anses å være av nasjonal og global betydning. Det finnes flere typer stavkirker, men et felles element for dem alle er at de har hjørne-innlegg (“staver”) og et skjelett eller rammeverk av tømmer. Navnet stavkirke kommer fra stavene/stolpene som støtter opp konstruksjonen.

Altarpiece from Høre Stave Church

Detalj fra alter- tavle

Opprinnelig, i kristne menigheter, var det bare presten som kunne lese, mens menigheten stod i halvmørke og lyttet. Senere, etter reformasjonen i 1537, bygde de prekestol og benker i de fleste av stavkirkene slik at folk kunne sitte. Den lange preken gjorde dette nødvendig og vinduer ble laget, slik at folk kunne følge Bibelen og salmeboka. I den senere tid har det vært forsøk på å rekonstruere kirkene tilbake til det opprinnelige.

På mange måter fikk stavkirkene sitt dødelige slag i 1851 da det ble vedtatt en lov som befalte at kirkene skulle ha sitteplasser for 30% av alle som sognet til kirken. Det var ofte vanskelig å utvide de gamle stavkirkene, og dessuten var de gamle, mørke og kalde. Derfor ble mange av de gamle kirkene revet og nye, større kirker ble bygd. Dette er bakgrunnen for riving av stavkirkene i perioden 1851-1890.

I middelalderen var det antakelig over 1000 stavkirker i Norge (noen mener det kan ha vært så mange som opp til 2000 kirker), men de fleste forsvant i perioden 1350-1650, trolig på grunn av svartedauden og reformasjonen. I 1650 var det ca 270 stavkirker igjen, og i det neste århundret ble 136 av disse tapt. I dag er det bare 28 stavkirker i Norge. Frem til 1992 hadde Norge 29 stavkirker, men en ubetydelig, ynkelig person besluttet å brenne ned Fantoft stavkirke og 3-4 andre kirker, pluss morde en fyr, for å tøffe seg og for å fremme sitt eget enmanns-band.

Detail from altarpiece. This "new" altarpiece is from 1801, supposedly made by Tomas Tomasson Tørstad and painted by Gullik Knutsson Hovda. In the front you'll see Moses on the left & Aaron on the right (the guy in the middle is Jesus).

Detalj fra altertavlen. Denne "nye" altertavlen er fra 1801, angivelig laget av Tomas Tomasson Tørstad og malt av Gullik Knutsson Hovda. Du ser Moses til venstre og Aron på høyre side (han fyren i midten er Jesus).

Som straff for disse handlingene oppvartet det norske fengselsvesenet og norske skattebetalere ham i 16 år (selvfølgelig fikk han også fri, slik at han kunne ha tid til å besøke venner og familie), og ga han store muligheter til å øve på sine ferdigheter på synthesizeren, jobbe med sitt offentlige image og gi ut noen album slik at han ikke skuffet fansen mens han satt inne. Denne patetiske personens feige handlinger inspirerte også en annen taper i Melbourne til å brenne ned en 108 år gammel kirke der. Som et resultat av dette er nå samtlige stavkirker i Norge under konstant video-overvåkning.

Høre Stavkirke

Høre stavkirke ligger i Ryfoss, Valdres, Oppland. Det er en søyle kirke med fire hjørnepoler, kor, apsis og galleri. Den ble bygget omkring 1180 og ombygd rundt 1820. Høre stavkirke er rik på utskårne drager og løver fra middelalderen, blant disse finner du to vakre portaler. Det som pleide å være takrytteren, er i dag inngangen til kirkegården. Dette er den andre kirken bygget på det nåværende stedet.

The funniest tourist guide ever!

En meget vennlig og morsom turistguide viser rundt!

Under denne kirken har arkeloger funnet restene av en kirke datert til ca 1100. Graver har også blitt funnet under kirken (også barnegraver). I tillegg har man funnet fosterrester og beviser for at det har forekommet seremonielle begravelser. Det er sannsynlig at den kjente hertug Skule, kjent fra sagaene, ble gift i Høre stavkirke på 1200-tallet.

På en runeinnskrift innskrevet på prekestolen, kan du lese følgende:

Den sommeren da brødrene Elling og Audun lot hogge (trær) til denne kirke, da falt Erling Jarl i Nidaros”

“Þá, um þat sumar [létu] þeir brœðr Erlingr ok Auðun hôggva till kirkju þessar, er Erlingr ja[rl fe]ll í Niðarósi

Erling Jarl døde i slaget ved Nidaros i 1179 og runeinnskriften har blitt brukt for å bestemme alderen på Høre stavkirke (i litteraturen ofte referert til som Hurum stavkirke, men ingen bruker dette navnet).

The devil is in the details

Djevelen ligger i detaljene

Historien bak runeinnskriften funnet på prekestolen er denne: Sagaen forteller at Kong Sverre passerte gjennom Valdres i 1179 på flukt fra Magnus Erlingsson. Elling, lendsmannen på Kvie, hadde sluttet seg til Kong Sverre mot Magnus og faren hans Erling Skakke. I 1179 falt Erling i slaget på kalveskinnet i Nidaros, og da avgjorde Elling og broren Audun at de skulle bygge Høre stavkirke slik runane viser: Den sommeren da brødrene Erling og Audun hogg til denna kirka falt Erling i Nidaros.

Bell Tower / Belfry

Klokketårn

Gyda fra Kvie, kirkens nabogård, var datter av den smålige Kong Eirik av Hordaland. Hun var den som ba Harald Hårfagre om å samle Norge til ett rike mot slutten av 800-tallet. Hun ble oppfostret på Kvie, en gård i Valdres, og hun ba Harald om ikke klippe håret eller barbere seg før han hadde forent landet. I utgangspunktet godtok hun ikke kongens forslag om ekteskap, men da han hadde gjort som hun ønsket giftet Gyda seg med Kong Harald.

Saltire - also known as St. Andrews Cross

Andreaskors, eller X-kors (Saltire)

Det er også flere andre runeinnskrifter, og gjenstander med runeinnskrifter i kirken. I en grav har arkeologer funnet mynter som dateres tilbake til Magnus den Gode sin tid (Magnús góði Ólafsson – Kongen av Norge 1035-1047 og Kongen av Danmark 1042-1047) og i området mynter fra Kong Valdemars (1154-1182) og Kong Sverres (1177-1202) era.

I kirkens loft, er det ca 20 elementer som ble gjenbrukt under renoveringen på 1800-tallet. På øvre del av stavene kan du se treutskjæringer av de gamle norrøne guder. For meg er dette veldig interessant og det viser at selv om nordmennene ble tvunget til å tilbe den nye guden fra Midtøsten, fortsatte de i hemmelighet å be til sine gamle norrøne guder. Dessverre er denne delen av kirken er ikke tilgjengelig for publikum på grunn av sikkerheten og den vanskelige tilgangen.

This "new" altarpiece is from 1801, supposedly made by Tomas Tomasson Tørstad and painted by Gullik Knutsson Hovda. In the front you'll see Moses on the left & Aaron on the right (the guy in the middle is Jesus).

Denne "nye" altertavlen er fra 1801, angivelig laget av Tomas Tomasson Tørstad og malt av Gullik Knutsson Hovda. Du ser Moses til venstre og Aron på høyre side (han fyren i midten er Jesus).

I dag tjener Høre Kirke lokalsamfunnet som en vanlig sognekirke (hvilket betyr at det er åpent for publikum søndager under gudstjenesten. Det er også åpent for besøkende om sommeren).

Flere bilder:

Høre Stave Church and Høre Village during winter

Høre stavkirke og Høresbygda vinterstid

Another picture of the funniest tourist guide ever

Kilder:

http://www.arild-hauge.com/innskrifter2.htm
http://kunsthistorie.com/fagwiki/H% C3% B8re_stavkirke
http://www.kvien.no
Wikipedia: Stave_church, Iglesia_de_madera_de_Høre,
Høre_stavkirke, http://en.wikipedia.org/wiki/Saltire

Photo of the Kvien farms and Høre stave church. Unknown photographer but dated to 1880. Processing by — John Erling Blad (jeb) 12:49, 11 December 2005 (UTC). Public domain. Wikipedia.

Foto av Kvien gård og Høre stavkirke. Ukjent fotograf, men datert til 1880. Behandling av - John Erling Blad (Jeb) 12:49, 11 Desember 2005 (UTC). Public domain. Wikipedia. (Alle andre bilder i denne artikkelen: cardinalguzman.wordpress.com)

Share your opinion

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.