Musikk fra Israel: Lyden av et hjul

Den polsk-jødiske Maurycy Gottliebs oljemaleri «Bedende jøder i synagogen på jom kippúr» fra 1878. Foto: Wikipedia.

Den polsk-jødiske Maurycy Gottliebs oljemaleri «Bedende jøder i synagogen på jom kippúr» fra 1878. Foto: Wikipedia.

Tenkte jeg skulle presentere litt israelsk musikk. Et glimrende israelsk band, som dessverre er oppløst, het Shotei Ha’Nevua (noen ganger også transskribert Shotey HaNevua) som betyr Profetiens Narrer (Fools of Prophecy). De spilte mange gode låter, og mange som er bedre enn denne, men den jeg skal presentere her er kanskje blant deres mest kjente.

Jeg forsøker å oversette teksten, men teksten er hentet fra Kabbalahens “Sefer Zohar”  og er litt obskur og innviklet. Det er derfor vanskelig å komme med en korrekt oversettelse, men jeg skal gjøre mitt beste for å gjendikte denne teksten og formidle og gjenskape de litterære kvalitetene.
For enkelthets skyld har jeg også lagt til en liten ordbok nederst i innlegget, da denne artikkelen inneholder noen fremmedord som kanskje ikke brukes i dagligtale…

Du lurer sikkert ikke på det følgende, men jeg kan late som om du lurer på det, og på den måten begå et velkjent litterært grep hvor jeg stiller et spørsmål for deretter å svare på det selv, slik at jeg kan gi deg utfyllende informasjon rundt temaet. Her er dette litterære grepet:
Du lurer sikkert på hva den polsk-jødiske Maurycy Gottliebs oljemaleri «Bedende jøder i synagogen på jom kippúr» fra 1878  har å gjøre med en artikkel om en av låtene til Shotei HaNevua?
Vel, grunnen til at dette ble valgt som illustrasjon er at det i sangen nevnes en Shofar. En shofar er et horn fra en vær, som blåses på helligdagen “Yom Kippur” – en dag hvor man skal forsone sine synder.

Shofar - Et horn fra en vær, som blåses på "Yom Kippur".

Shofar - Et horn fra en vær, som blåses på "Yom Kippur".

“Lyden av et hjul

“Teksten stammer fra Zohar (hebraisk זֹהַר [zohar] stråleglans) – et bokverk som regnes som det sentrale verket i kabbalá – den jødiske mystikktradisjonen. Det er skrevet på middelalderarameisk og på rabbinsk hebraisk.” (Wikipedia)

Zohar er en kommentar til Toráen, de fem Mosebøkene. Zohar, og kabbalistisk tradisjon, baserer seg på at fortellingene i Mosebøkene kan forstås på fire nivå:

  1. Den faktiske historien
  2. De underliggende betydninger og de allegoriske forklaringene
  3. Den religiøse lærdommen og for det fjerde:
  4. Sod – det hemmelige, esoteriske nivået.

Zohar er et omfattende verk, med mange enkelttekster og teksttyper. De ulike bøkene som inngår i Zohar inkluderer eksegese såvel som teosofisk teologi, mytisk kosmogoni, mystisk psykologi og noe som kan oppfattes som antropologi. Verket inneholder blant annet en diskusjon om Guds natur, om universets opprinnelse og sammenhenger, om sjelenes egenskaper, synd, frelse, det ondes problem og lignende emner.

Verket er antagelig skrevet i Spania på slutten av 1200-tallet, av Moses de León (ca 1250 – 1305), men tilskrives tradisjonelt rabbineren Shimon bar Johai som levde i Galilea på 200-tallet.

Et utvalg fra Zohar, fra verkets kommentarer til skapelsesberetningene i Første Mosebok, er utgitt på norsk i samlingen Jødiske skrifter, 2002

Sefer Zohar eller Herlighetens Bok (eller Stråleglansens Bok) skal etter sigende være det mest autoritative Kabbalistiske verket, men denne massive serien av bøker er visstnok så obskur og symbolsk at det nærmest grenser til det uforståelige.
Kol Galgal – ‘Lyden av et hjul’ – beskriver en spirituell verden i bevegelse. Jeg har sett teksten oversatt til engelsk som ‘Lyden av en sirkel’, men jeg synes ‘Lyden av et hjul’ er bedre, ettersom teksten nevner vogner, men substantivet galgal kan referere til både hjul, sirkel, sfære, m.m. (wheel, sphere, orb, cycle, pulley, hoop, helm).

Lyden av et hjul kommer rullende oppover fra dypet,
obskure vogner kommer roterende/rullende.
Lyden av melodier går opp og ned. Den går og vandrer i denne verdenen. Lyden av shofar’en strekker seg gjennom skalaenes/trappenes dybde, og sirkelen spinner rundt.
Det er lyden, lyden av et hjul som går opp og ned.

En liten ordbok (caplex.no):

allegori (av gr.), billedlig gjengivelse av et begrep, dvs. konkret fremstilling av abstrakter, f.eks. døden fremstilt som mannen med ljåen. — allegorisk, sinnbilledlig, symbolsk.

esoterisk (gr. esoterikos, indre), hemmelig, eksklusiv innsikt, kunnskap som bare er for de innvidde el. utvalgte.

eksegese er en teologisk disiplin der bibelske tekster fortolkes. Eksegese er den kommenterende og problemdrøftende gjennomgang av en bibelsk tekst, som følger etter et tekstnært forarbeid (oversettelse og tekstkritikk) og en kort beskrivelse av tekstens form og innhold (parafrase).

teosofi
(av gr. theos-, gud, –sophia, visdom). Panteistisk lære om Gud og verden i opplysningstidens religionsdebatt.

Filmklipp – slik lages en Shofar:
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4127973,00.html

Original tekst:

שוטי הנבואה – קול גלגל

קול גלגל המתגלגל ממטה למעלה,
מרכבות סתומות הולכות ומתגלגלות.

קול נעימות עולה, ויורד,
הולך ומשוטט בעולם.

קול שופר נמשך בעומקי המדרגות,
ומסובב הגלגל סביב.
זהו קול, זהו קול גלגל עולה ויורד.

Share your opinion

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.